![[DALLE banner Storlom.png]] > [!INFO] Senast uppdaterat > [[Nyckelart]] > [[AI och skolan]] > [[Skalära och vektoriella storheter]] > [[Kraft och effekt]] > [[Elektrisk laddning]] > [[Litteraturhistoria för kidz]] > [[Solvindar]] > [[Minoritets- och majortietsregeringar]] > [[Mekanikens gyllene regel]] > [[Tsiolkovskys raketekvation]] > [[Hopp, kaströrelser och raktebanor]] > [[Aggregationstillstånd]] > [[Ideologier]] > [[Moonwalka dig inte genom tillvaron]] > [!Info] Aktuell undervisning > [[Ellära]] > [[Världen 2 – Inför fysikprov]] > [[Världen 2 – Inför fysikprov alla texter i ett]] ## Syfte med sajten Jag är lärare. Jag tycker om att skapa eget material till mina elever. Här delar jag med mig av texter och bilder som jag använder i min undervisning. Vissa av texterna har jag genererat med hjälp av [[Stora språkmodeller]] eftersom jag är nyfiken på om det går att generera texter via AI och hur bra kvaliteten blir. I förlängningen är jag intresserad av hur framtiden kommer att se ut för läromedelsproduktion. Jag har skrivit lite om det på en av mina bloggar också: [AI-genererade texter i undervisningen?](https://postmeta.se/2023/12/17/ai-genererade-texter-i-undervisningen/) Här finns texter för no-ämnena, teknik, so-ämnena och svenska på sajten. Det beror på att det är ämnen som jag undervisar i eller har undervisat i. Jag har också ett stort förråd med illustrationer och bilder som jag skapat i Excalidraw. Alla de bilderna ligger inte på sajten än, men jag ska pytsa ut dem lite eftersom. Sajten och materialet finns till mest på grund av eget intresse. Materialet har skiftande kvalitet och status. Vissa delar är grundligt genomarbetat medan annat är skisser och utkast. ## Filosofi Upplägget för sajten följer tankarna om att göra en *Zettelkasten*. Metoden har sitt ursprung i den tyske sociologen Niklas Luhmanns metod att organisera sitt kunnande på små lappar som han förvarade i ett kartotek. Zettelkasten kan närmast översättas till ett kartotek. Dessa små lappar plockade han sedan samman i olika sammanhang för olika syften. Det som är så lockande med metoden är att den är icke-hierarkisk och icke-linjär. Det finns ingen början och inget slut och ingen kunskap står ovan någon annan. På varje sida på den här sajten försöker jag att beskriva en avgränsad kunskapsmängd, en tanke eller en idé. Olika sidor kan sedan länkas samman med hjälp av Obsidians syntax. Det räcker med koden: ``` ![[Dokument 1]] ![[Bild 3]] ![[Dokument 87]] ``` så syns dokumenten i ett nytt dokument. Jag kan skräddarsy texter för olika syften. Jag kan dela en länk till en elev där jag presenterar just de texter som eleven behöver. Jag kan också lätt skriva ut texten eller kopiera och klistra in den i en textredigerare för att finputsa för att sedan skriva ut. ## Upphovsrätt Du får, som enskild person tillsammans med dina elever, använda materialet på sajten enligt Creative Commons Attribution-ShareAlike-licensen ([CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)). Om du använder något material så skulle jag bli glad om du kontaktar mig och berättar. Jag är också öppen för synpunkter på det jag skapat. Kontakta mig gärna: [[Feedback]]. Vill du i egenskap av enskild individ eller representant för organisation använda delar av materialet på annan sajt eller i tryckt form så vill jag att du tar kontakt med mig först. ## Teknikerna bakom sajten Webbplatsen drivs av [Obsidian](https://obsidian.md) och [Obsidian Publish](https://obsidian.md/publish). När jag skapar texter för sajten så utgår jag ofta från en text genererad av GPT 4. Jag på respektive sida hur texten har skapats i en informationsruta som endera heter **Status** eller **Källor**. Det jag använder mig av några olika nivåer i kommentarerna: | Kommentar | Förklaring | | ---- | ---- | | Obearbetad | Texten är genererad helt och hållet av GPT 4. Betrakta de här sidorna som platshållare som jag kommer tillbaka och redigera senare då jag får användning för dem. | | Något bearbetad | Texten är redigerad av mig, men i stort sett genererad av GPT 4. | | Bearbetad | Texten är till stora delar omarbetad med GPT 4 som grund, men är att betrakta som egen text vid det här laget. Få spår finns kvar av GPT 4. | | Egen | Texten är helt skriven av mig utan förlaga i GPT 4. | De flesta texter är skapade med en särskild så kallad [[GPT]] som jag har skapat själv. Du finner den på sajten för ChatGPT och du behöver abonnera på tjänsten för att kunna använda den: [Läromedelsverkstan](https://chat.openai.com/g/g-gi7Vb6kU0-laromedelsverkstan) Jag skapar de flesta av mina bilder i Excalidraw som plugin i Obsidian. Excalidraw går även att använda fristående i din webbläsare: [Excalidraw.com](https://excalidraw.com). Du kommer även att hitta en hel del bilder som är gjorda med AI här på sajten. Jag använder främst Dalle 3 i ChatGPT i och med att verktyget finns där. Men det finns bättre bildgenererare där ute, då framför allt [Midjourney](https://getimg.ai/) och [Stable Diffusion](https://stability.ai). De kan dock vara lite bökigare att använda. ## GDPR Tidigare använde jag inget verktyg för att ta reda på vilka som besöker sidan. Men jag vill på något sätt ta reda på om webbplatsen används så jag använder mig nu av Google Analytics. Obsidian Publish har inget bra GDPR-verktyg så jag har blockerat alla kakor för alla användare inom EU med hjälp av [TJ Palancas](https://tjpalanca.com/about) skript: [Nerfing Google Analytics to be more privacy-friendly](https://tjpalanca.com/Writing/Learning/Nerfing+Google+Analytics+to+be+more+privacy-friendly). När jag kontrollerar så verkar det ändå som att Google lämnar en tom kaka i webbläsaren.Jag får jobba vidare på den... /Björn > [!Info] Källor > Text: Egen, 2024-01-05 > Bild: Dalle 3 har tolkat min dikt "Vid skogstjärnen"